Facebook Twitter Flickr Vimeo Behance Instagram Issuu

Multimedia Studio MUT @ Art of New Media, masters programme, Polish-Japanese Academy of Information Technologies, Warsaw, Poland. You are welcome to browse through our introductory presentation [2019] explaining the basic approaches and workflow @ the Multimedia Studio. Presentation contains links to example projects’ documentations. The projects’ section of the site features diplomas and group assignments for MUT and PAM students. Projects can be browsed also by tags naming the fields of our research.

Multimedia Studio’s staff:
head: dr hab. Anna Klimczak prof. PJATK
assistant: mgr Olga Wroniewicz
assistant: inż. Tomasz Miśkiewicz

Feel free to contact us! | Kontakt: multimedia@pja.edu.pl

Pracownia Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu/studia magisterskie (II-go stopnia),
Wydział Sztuki Nowych Mediów; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Pracownia Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu w PJWSTK bazuje na wykorzystywaniu najnowszych technologii cyfrowych. Projekty powstające w pracowni są realizacjami interdyscyplinarnymi.