Facebook Twitter Flickr Vimeo Behance Instagram Issuu

Multimedia Lab @ Art of New Media, Polish-Japanese Academy of Information Technologies, Warsaw, Poland. Interdisciplinary studio experimenting with new technologies in art. You are welcome to browse through our introductory presentation [2019] explaining the basic educational workflow in the lab. The presentation contains links to example projects’ documentations.
The projects’ section of the site features diplomas and group assignments for our students. You can browse also by tags naming the fields of our research.

Multimedia Lab is directed by:
Anna Klimczak, PhD
Olga Wroniewicz, MA
Tomasz Miśkiewicz, MEng

Feel free to contact us! | Kontakt: multimedia@pja.edu.pl

Pracownia Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu/studia magisterskie (II-go stopnia),
Wydział Sztuki Nowych Mediów; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Pracownia Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu w PJWSTK bazuje na wykorzystywaniu najnowszych technologii cyfrowych. Projekty powstające w pracowni są realizacjami interdyscyplinarnymi.