Facebook Flickr Vimeo Google+
Multimedia Studio 2014
Input [:velocity]>>grid

 

Pracownia Multimediów na studiach magisterskich,Wydział Sztuki Nowych Mediów; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie. Zapraszamy do przeglądania realizacji.

MA Multimedia Studio, Faculty of New Media, Polish-Japanese Institute of Information Technology, Warsaw, Poland
Feel free to browse our projects.