Facebook Twitter Flickr Vimeo Behance Instagram Issuu

[PL] Pomysłem na projekt Ziemia było stworzenie interaktywnej projekcji, która wyglądałaby jak obraz planety z kosmosu. Wizualizacja była wyświetlana na antenie satelitarnej około dwa na dwa metry. Dzięki wklęsłej powierzchni obiektu uzyskałam efekt tzw. 3D. Ziemia obracała się powoli, a animacji towarzyszyły dźwięki przypominające odgłosy z kosmosu. Instalacja była dedykowana jednemu odbiorcy, który uruchamiał interakcję. Podkreślało to główną ideę projektu mówiącą o tym, że działania nawet jednej osoby są znaczące, wpływają na klimat planety i nie mogą pozostać niezauważone. Praca powstała w środowisku TouchDesigner. Do grafiki podłączony był Kinect, który śledził
ruch ręki uczestnika. Stworzyłam dwie tekstury Ziemi, które zostały zaprojektowane w Adobe Photoshop. Widz za pomocą ruchu ręki zacierał istniejący obraz Ziemi i obserwował to, co mogłoby się stać kiedy niszczycielskie działania ludzkości byłyby kontynuowane. Innymi słowy, mogliśmy zobaczyć jak w symboliczny sposób przykładamy własną rękę do degradacji planety. Jak wyglądałaby Ziemia bez oceanów i zieleni? Wysuszona, pozbawiona życia i całkiem pusta. Obszar zniszczeń ukazywał się na kilka sekund, a następnie znikał, dzięki czemu odbiorca miał szansę ponownie zobaczyć planetę żywą i piękną. Realizując projekt Ziemia chciałam pokazać, że wciąż mamy
szansę wszystko naprawić i uratować środowisko dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że realizacja wywoła refleksję i spowoduje, że ludzie zastanowią się dokąd prowadzą dotychczasowe działania i jak łatwo jest zniszczyć to, co otrzymaliśmy.

Promotor główny: dr hab. Anna Klimczak
Promotor techniczny: mgr Olga Wroniewicz
Promotor dodatkowy: inż. Tomasz Miśkiewicz
Promotor teoretyczny: mgr Adam Trwoga

Oleksandra Hrebenkova, 2019