Facebook Twitter Flickr Vimeo Behance Instagram Issuu

Projekt zrealizowany w ramach festiwalu Kultura 2.0. Pracownia Multimediów została zaproszona do uczestnictwa w wystawie Wejdź na Poziom 2.0 w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie.

Projekt Pracowni Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu PJWSTK jest próbą przyjrzenia się sytuacji społecznej, której środek ciężkości przeniósł się w trudny do zdefiniowania świat cyfrowy. To nieuchwytne terytorium jest niewątpliwie nową przestrzenią społeczną, sprawnie funkcjonującym tworem obywatelskim. Systemem komunikacji w tej przestrzeni jest język nowych mediów, a osobami zarządzającymi – pokolenie, nazywane potocznie generacją internetu.
Napięcia społeczne w świecie realnym, bunt, manifestacja i sprzeciw wydają się przejawiać najpierw w tej nowej przestrzeni społecznej. Autorzy nazwali ją Republiką 2.0 – społecznym porozumieniem funkcjonującym dzięki nowym mediom.

Studenci biorący udział w projekcie:
Małgorzata Bielecka, Jan Duda, Anna Marchewka, Katarzyna Olszewska, Radosław Skonieczny, Paulina Wybierała

opis wystawy na stronie festiwalu

reportaż video z wystawy na stronach NInA

zdjęcia z wystawy Wejdź na Poziom 2.0