Facebook Twitter Flickr Vimeo Google+ Tumblr Behance Instagram Issuu

Lazy Eye na WRO Media Art Biennale!

Projekt dyplomowy Aleksandry Stodulskiej, absolwentki Pracowni Multimediów, Lazy Eye został wybrany do prezentacji w ramach WRO Media Art Biennale – jednego z najważniejszych przeglądów sztuki nowych mediów w Europie. Instalacja jest oparta na doświadczeniu niedowidzenia artystki. Autorka poprzez szereg badań stworzyła wizualizacje sposobu postrzegania tekstu chorym okiem. Praca porusza problem postrzegania i skupienia, ale także nadmiaru informacji, zagubienia i dyskryminacji.

Wystawa czynna:
17.05 – otwarcie 18:00
18–21.05 – 12:00–20:00
22.05–11.06 – 15:00–18:00

Gratulujemy autorce i życzymy dalszych sukcesów!

Inauguracja Roku w Pracowni Multimediów

27907663786_34cc943c77_k

Inauguracja zajęć w Pracowni Multimediów odbędzie się w środę 28 października o godzinie 10:15 sala C013 w budynku C.

W planie:

  • pokaz pracy magisterskiej Aleksandry Stodulskiej – Lazy Eye
  • prezentacja Pracowni Multimediów

Zapraszamy serdecznie!

End of the 2015/2016 academic year exhibition

c013

End of the 2015/2016 academic year projection

#LizaBillewicz #spheredom #pampj #mutpj #spherical #dome #projectionmapping #Duchamp #rotorelief #pjatk #theta360 – Spherical Image – RICOH THETA

Spheredom, PAM


1st grade MA, NMA PJAIT students, all going through Principles of Animation, Multimedia course, are finishing their final works now. SPHEREDOM project was designed to encourage the students to look deeper into 3D space illusion – using different methods of visualizing it. Every week we are honing animation and CG skills, often with a nice little result 🙂 Here: a render of the latest excercise by Agnieszka Opalińska. Stay tuned, as final works are going to be exhibited in our studio soon!

PJApocalypse projection mapping

Another projection mapping spectacle created by our students was beemed onto PJAIT’s fascade during the Warsaw’s Night at the Museums, may, 14th. The piece above by Aleksandra Stodulska, Multimedia Studio’s student.
PJApocalypse is a new ongoing project designed by Olga Wroniewicz for Multimedia-Animation course @ PJAIT. All the present 2nd grade MA students had been working on their individual projection mapping narrations for the whole final year of their studies. Works are now being documented and will be published by the end of the semester. Stay tuned!

Resonate 2016

The Multimedia Studio is playing an active part in the 2016 Resonate Festival, which is to be held on 12 – 16 April in Belgrade, Serbia, and which is one of Europe’s most significant new media festivals. The event is a broad debate on the functioning of technology in art and the wider creative industries.

Taking part in the festival are world-class artists, scientists and teachers who, over four days, will hold a wide range of conferences, show interactive installations and give multimedia performances. Additionally, an important part of the event is the specialist workshops run by professionals from around the world.

Over the years the Multimedia Studio has taken an active interest in selected multimedia events in Poland. Participating in such a prestigious festival provides, however, a unique opportunity to gain new experience in the creative use of new media and look at current trends in the development of the visual arts and digital culture.

The Multimedia Studio will be represented by the following students:
Nina Mikulska
Paulina Moneta
Maciej Stępniewski

and staff:
Olga Wroniewicz MA
Tomasz Miśkiewicz MEng

The trip is organised by the PJAIT

// PL

Pracownia Multimediów bierze aktywny udział w Festiwalu Resonate 2016.
W dniach 12 – 16 kwietnia odbywa się w Belgradzie (Serbia) Festiwal Resonate, który jest jednym z najważniejszych festiwali nowych mediów w Europie. Wydarzenie stanowi debatę na temat funkcjonowania technologii w sztuce oraz szeroko rozumianym przemyśle kreatywnym.

W festiwalu biorą udział światowej klasy artyści, naukowcy oraz wykładowcy. W ramach sześciodniowych spotkań odbywają się konferencje, prezentowane są instalacje interaktywne oraz działania performance. Istotnym elementem są także specjalistyczne warsztaty prowadzone przez profesjonalną kadrę z całego świata.

Pracownia Multimediów od wielu lat obserwuje oraz uczestniczy w wybranych wydarzeniach z zakresu multimediów w Polsce. Udział w festiwalu o tak wyjątkowej randze stanowi jednak unikalną okazję zdobycia nowych doświadczeń z zakresu kreatywnego zastosowania nowych mediów oraz przyjrzenia się aktualnym kierunkom rozwoju sztuk wizualnych i kultury cyfrowej.

Pracownię Multimediów (wydział Sztuki Nowych Mediów/ PJATK) reprezentują studenci:
Nina Mikulska
Paulina Moneta
Maciej Stępniewski

oraz prowadzący:
mgr Olga Wroniewicz
inż. Tomasz Miśkiewicz

Wyjazd organizuje PJATK

fot. Ralph Larmann
deep_web_01
fot. Ralph Larmann
deep_web_02
fot. Derivative
td_euro_summit_01
fot. Derivative
td_euro_summit_02
fot. Derivative
td_euro_summit_03

On the 7th of February Multimedia Studio’s assistant Tomasz Miśkiewicz took part in the TouchDesigner Euro Summit 2016 in Berlin. The Summit was an oportunity for the european TouchDesigner community to meet with Derivative (creators of TouchDesigner). During the meeting there were multiple presentations and lots of interesting discussions.

Most of the Summit participants went to see DEEP WEB a  kinetic audiovisual installation and performance by Christopher Bauder and Robert Henkepresented within CTM Festival 2016 in collaboration with Kraftwerk Berlin. The installation was absolutly stunning! It was produced with.. TouchDesigner!

 

Wandlee

We are excited to announce that Joanna Chichocka a graduate of the Multimedia Studio as a co-author of the ASIUNIA app is the brains behind an innovative startup Wandlee! Wandlee is an artificial intelligence algorithm for communicating with clients through Facebook. We are very proud, and wish Wandlee all the best!

Be shure to check out http://wandlee.com/ and the FB Fan Page Wandlee Polska.

Seigaiha rules

New project in progress! 1st year MA students are visualizing principles of animation on canvas of a traditional japanese pattern: seigaiha. Loops are now being prepared for the second stage of a project – interaction! to be carried on at Multimedia Studio. Stay tuned!